K'iche'

CH'AB'AL

Kaqata che ri q'ij
che ku to ri uchi'ja
xukuje kaqata che ri ik'
che ku to ri uchi'ja.

K'otak'ulo q'alaj pari kaj,
cho ri uwach wa ulew,
pari u'ux re ri qa chomab'al

Aretak'ulo ri saq'ij
ri man kuyata ub'e ri q'equmal,
xa jewa, man kaqa tzaqta ri uretal
re ri qa b'e.

Español

ORACIÓN

Que se abra la puerta del sol,
que se abra la puerta de la luna.

Que haya claridad en el cielo,
que haya claridad en la tierra,
que haya claridad en el alma;

que la luz no le dé paso
a la oscuridad,
para no perder la seña
de nuestro camino.

English

PRAYER

May the door of the sun be opened,
may the door of the moon be opened.

Let it be clear in the sky,
let it be clear on the earth,
let it be clear in the soul;

so that the light does not let
the darkness take over
and the markings of our road
will remain.